Конкурси архив

Дата на публикуване: 01.11.2022г.

Дата на публикуване: 01.11.2022г.

Дата на публикуване: 01.11.2022г.

Дата на публикуване: 21.11.2022г.

Дата на публикуване: 23.11.2022г.

Дата на публикуване: 30.11.2022г.

Дата на публикуване: 12.12.2022г.

Дата на публикуване: 01.09.2022г.

Дата на публикуване: 04.10.2022г.

Дата на публикуване: 26.09.2022г.

Дата на публикуване: 20.09.2022г.

Дата на публикуване: 19.09.2022г.

Дата на публикуване: 01.09.2022г.

Дата на публукуване: 01.09.2022г.


Дата на публикуване: 21.06.2022г.

Дата на публикуване: 21.06.2022г.

Дата на публикуване: 21.06.2022г.

Дата на публикуване: 11.07.2022г.

Дата на публикуване: 13.07.2022г.

Дата на публикуване: 19.07.2022г.

Дата на публикуване: 22.07.2022г.


Дата на публикуване: 10.02.2022г.

Дата на публикуване: 10.02.2022г.

Дата на публикуване: 10.02.2022г.

Дата на публикуване: 02.03.2022г.

Дата на публикуване: 02.03.2022г.

Дата на публикуване: 09.03.2022г.

Дата на публикуване: 16.03.2022г.

Дата на публикуване: 25.03.2022г.


Дата на публикуване: 23.08.2021г.

Дата на публикуване: 27.09.2021г.

Дата на публикуване: 21.09.2021г.

Дата на публикуване: 15.09.2021г.

Дата на публикуване: 10.09.2021г.

Дата на публикуване: 10.09.2021г.

Дата на публикуване: 23.08.2021г.

Дата на публикуване: 23.08.2021г.


Дата на публикуване: 12.08.2021г.

Дата на публикуване: 13.09.2021г.

Дата на публикуване: 31.08.2021г.

Дата на публикуване: 07.09.2021г.

Дата на публикуване: 12.08.2021г.

Дата на публикуване: 12.08.2021г.


Дата на публикуване: 18.05.2021г.

Дата на публикуване: 07.07.2021г.

Дата на публикуване: 18.05.2021г.

Дата на публикуване: 18.05.2021г.

Дата на публикуване: 08.06.2021г.

Дата на публикуване: 08.06.2021г.

Дата на публикуване: 14.06.2021г.

Дата на публикуване: 29.06.2021г.

Дата на публикуване: 12.02.2021г.

Дата на публикуване: 29.03.2021г.

Дата на публикуване: 22.03.2021г.

Дата на публикуване: 08.03.2021г.

Дата на публикуване: 01.03.2021г.

Дата на публикуване: 01.03.2021г.

Дата на публикуване: 12.02.2021г.

Дата на публикуване: 12.02.2021г.


Дата на публикуване: 26.10.2020г.

Документи:


Дата на публикуване: 24.09.2020г.

Документи:

Заявление за участие в конкурс


Обявление за конкурс за за длъжността „инспектор” в отдел „Държавен здравен контрол“ (ДЗК), дирекция „Обществено здраве” (ОЗ), в Регионална здравна инспекция – Кюстендил

Дата на публикуване: 18.07.2019г.

Документи:

Заявление за участие в конкурс

Декларация по чл.17

Спискък на допуснати до решаване на тест

1.Информация относно конкурса за длъжността “Младши експерт” в дирекция “Медицински дейности”

2.Информация относно конкурса за длъжността “Младши експерт” в дирекция “Административни-правно, финансово и стопанско обслужване”

3.Информация относно конкурса за длъжността “Младши експерт” в дирекция “Административно-правно, финансово и стопанско обслужване”

4.Информация относно конкурса за длъжността “Главен секретар” на РЗИ – Кюстендил

5.Информация относно конкурса за длъжността “Заместник директор”  на РЗИ – Кюстендил

6.Информация относно конкурса за длъжността “Младши експерт”, в отдел “Медицински изследвания”, дирекция “Надзор на заразните болести”.

7.Информация относно конкурса за длъжността “Инспекторв отдел “Държавен здравен контрол”, дирекция “Обществено здраве”.

8.Информация относно конкурса за длъжността “Главен инспектор“, в дирекция “Медицински дейности”.

9.Информация относно конкурсите за длъжността “Инспектор” в Отдел “Държавен здравен контрол” и  “Инспектор” Отдел “Профилактика на болестите и промоция на здравето” в Дирекция “Обществено здраве”

10.  Информация относно конкурса за длъжността “юрисконсулт” в дирекция “Административно-правно, финансово и стопанско обслужване”

11. Информация относно конкурса за длъжността “младши експерт” в дирекция “Административно-правно, финансово и стопанско обслужване”

12. Информация относно конкурса за длъжността “Инспектор”в отдел “Държавен здравен контрол”, дирекция “Обществено здраве”

13.Информация относно конкурса за длъжността  „младши експерт” в дирекция „Административно-правно, финансово и стопанско обслужване” 

Информация относно конкурса за длъжността  “младши експерт”в дирекция “Медицински дейности”

    1. Обявление
   2.  Заявление за участие в конкурса
   3. Декларация  по чл.17, ал.2, т. 1 от НПКДС

   4. Списък на допуснати кандидати

Информация относно конкурса за длъжността “младши експерт”в дирекция “Административно-правно, финансово и стопанско обслужване”

     1. Обявление
   2.  Заявление за участие в конкурса
   3. Декларация  по чл.17, ал.2, т. 1 от НПКДС

   4. Списък на допуснати кандидати

   5. Списък на недопуснати кандидати

Информация относно конкурса за длъжността “Инспектор”в отдел “Държавен здравен контрол”, дирекция “Обществено здраве”

    1. Обявление
   2.  Заявление за участие в конкурса
   3. Декларация  по чл.17, ал.2, т. 1 от НПКДС

    4. Списък допуснати кандидати

    5. Списък недопуснати кандидати

Информация относно конкурса за длъжността „Старши експерт” в отдел „Профилактика на болестите и промоция на здравето” (ПБПЗ), дирекция „Обществено здраве” (ОЗ), в Регионална здравна инспекция – Кюстендил (РЗИ – Кюстендил), офис гр. Дупница

    1.Обявление

    2. Заявление за участие в конкурса

    3. Декларация  по чл.17, ал.2, т. 1 от НПКДС

    4. Списък на допуснатите кандидати

    5. Списък на недопуснатите кандидатиИнформация относно конкурс за длъжността „младши експерт” в дирекция „Административно–правно, финансово и стопанско обслужване” (АПФСО), в Регионална здравна инспекция – Кюстендил (РЗИ – Кюстендил):

1. Обявление за конкурс за длъжността „младши експерт” в дирекция „Административно–правно, финансово и стопанско обслужване” (АПФСО), в Регионална здравна инспекция – Кюстендил (РЗИ – Кюстендил).

2. Заявление за участие в конкурс

3. Декларация по чл.17

4. Списък на допуснатите кандидати

5. Списък на недопуснатите кандидати

Информация относно конкурс за длъжността „старши експерт” в дирекция „Надзор на заразните болести” (НЗБ), в Регионална здравна инспекция – Кюстендил – публикувано на 12.03.2019г.

1.Обявление за конкурс за длъжността „старши експерт” в дирекция „Надзор на заразните болести” (НЗБ), в Регионална здравна инспекция – Кюстендил – публикувано на 12.03.2019г.

2.Заявление за участие в конкурс

3.Декларация по чл.17

4.СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА СТАРШИ ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ „НАДЗОР НА ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ”

5.СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА СТАРШИ ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ „НАДЗОР НА ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ”

Обявление за конкурс за длъжността „младши експерт” в отдел „Лабораторни изследвания“ (ЛИ), дирекция „Обществено здраве” (ОЗ), в Регионална здравна инспекция – Кюстендил

Дата на публикуване: 18.07.2019г.