Договаряне без обявление на основание чл. 79, ал. 1, т. 3 от ЗОП – Осигуряване на достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа за нуждите на РЗИ-Кюстендил за срок от 24 месеца

Осигуряване на достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа за нуждите на РЗИ-Кюстендил за срок от 24 месеца, обществена поръчка вписана в РОП под номер 04235-2017-0001

1. Решение №РД-11-193/07.07.2017 г. – ID 795021

 2. Писмо №П-ДР-767/15.08.2017 г. до ЧЕЗ “Електро България” АД

3. Договор и споразумение ЧЕЗ  Дата на публикуване: 14.08.2019г.

4.Информация за плащане:

2019г. – месец 01месец 02, месец 03, месец 04, месец 05, месец 06, месец 07,

2018г. – месец01, месец 02, месец 03месец 04, месец 05, месец 06, месец 07, месец 08месец 09месец 10, месец 11, месец 12

2017г. – месец 08, ;месец 09, месец 10месец 11месец 12