Анкета

Уважаеми граждани,

РЗИ – Кюстендил събира и анализира Вашите предложения, сигнали, похвали и оплаквания, прави проучвания с цел измерване удоволетвореността Ви от предоставените от нас административни услуги.

Ако желаете да участвате в провежданото анкетиране, попълнете нашата анкетна карта, като отбележите отговора, който смятате за най-точен.