Анкета

Уважаеми потребители,

РЗИ – Кюстендил събира и анализира Вашите предложения, сигнали, похвали и оплаквания, прави проучвания чрез анкети, с цел измерване удовлетвореността Ви от предоставените от нас административни услуги.

Ако желаете да участвате в провежданото анкетиране, попълнете нашата анкетна карта, като отбележите с “Х” отговора, който смятате за най-точен и я изпратете на e-mail: [email protected]. За нас Вашето мение и препоръки са от важно значение, с оглед  стремежа ни към подобряване и усъвършенстване на  административното обслужване.


         АНАЛИЗ на Анкети за обратна връзка с граждани и бизнес при осъществяване на административното обслужване в РЗИ – КЮСТЕНДИЛ в периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2019г.

         АНАЛИЗ на Анкети за обратна връзка с граждани и бизнес при осъществяване на административното обслужване в РЗИ – КЮСТЕНДИЛ в периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2018г. 

        АНАЛИЗ на Анкети за обратна връзка с граждани и бизнес при осъществяване на административното обслужване в РЗИ – КЮСТЕНДИЛ в периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г.

       АНАЛИЗ на Анкети за обратна връзка с граждани и бизнес при осъществяване на административното обслужване в РЗИ – КЮСТЕНДИЛ в периода от 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г.

       АНАЛИЗ на Анкети за обратна връзка с граждани и бизнес при осъществяване на административното обслужване в РЗИ – КЮСТЕНДИЛ в периода от 01.01.2015 г. до 31.12.2015 г.

       АНАЛИЗ на Анкети за обратна връзка с граждани и бизнес при осъществяване на административното обслужване в РЗИ – КЮСТЕНДИЛ в периода от 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г.