Договаряне без обявление на основание чл. 90, ал. 1, т. 3 от ЗОП - Доставка на електрическа енергия (ниско напрежение) за нуждите на Регионална здравна инспекция - Кюстендил


Договаряне без обявление на основание чл. 79, ал. 1, т. 3 от ЗОП - Осигуряване на достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа за нуждите на РЗИ-Кюстендил за срок от 24 месеца