Седмична справка за регистрираните заразни болести в област Кюстендил

 

02.01.2017г. - 08.01.2017г.         24.04.2017г. - 30.04.2017г.      14.08.2017г. - 20.08.2017г.   04.12.2017г. - 10.12.2017г.

09.01.2017г. - 15.01.2017г.         01.05.2017г. - 07.05.2017г.      21.08.2017г. - 27.08.2017г.   11.12.2017г. - 17.12.2017г.

16.01.2017г. - 22.01.2017г.         08.05.2017г. - 14.05.2017г.      28.08.2017г. - 03.09.2017г.   18.12.2017г. - 24.12.2017г.

23.01.2017г. - 29.01.2017г.          15.05.2017г. - 21.05.2017г.     04.09.2017г. - 10.09.2017г.   25.12.2017г. - 31.12.2017г.

30.01.2017г. - 05.02.2017г.          22.05.2017г. - 28.05.2017г.     11.09.2017г. - 17.09.2017г.

06.02.2017г. - 12.02.2017г.          29.05.2017г. - 04.06.2017г.     18.09.2017г. - 24.09.2017г.

13.02.2017г. - 19.02.2017г.         05.06.2017г. - 11.06.2017г.      25.09.2017г. - 01.10.2017г.

20.02.2017г. - 26.02.2017г.        12.06.2017г. - 18.06.2017г.       02.10.2017г. - 08.10.2017г.

27.02.2017г. - 05.03.2017г.        19.06.2017г. - 25.06.2017г.       09.10.2017 г. - 15.10.2017 г.

06.03.2017г. - 12.03.2017г.        26.06.2017г. - 02.07.2017г.       16.10.2017г. - 22.10.2017г.

13.03.2017г. - 19.03.2017г.        03.07.2017г. - 09.07.2017г.       23.10.2017г. - 29.10.2017г.

20.03.2017г. - 26.03.2017г         10.07.2017г. - 16.07.2017г.       30.10.2017г. - 05.11.2017г.

 27.03.2017г. - 02.04.2017г.       17.07.2017г. - 23.07.2017г.       06.11.2017г. - 12.11.2017г.

03.04.2017г. - 09.04.2017г.        24.07.2017г. - 30.07.2017г.       13.11.2017г. - 19.11.2017г.

 10.04.2017г. - 16.04.2017г.       31.01.2017г. - 06.08.2017г.       20.11.2017г. - 26.11.2017г.

 17.04.2017г. - 23.04.2017г.       07.08.2017г. - 13.08.2017г.       27.11.2017г. - 03.12.2017г.