Седмична справка за регистрираните заразни болести в област Кюстендил - 2015 година

 

05.01.2015г. - 11.01.2015г.            11.05.2015г. - 17.05.2015г.            14.09.2015г. - 20.09.2015г. 

12.01.2015г. - 18.01.2015г.            18.05.2015г. - 24.05.2015г.             21.09.2015г. - 27.09.2015 г.

19.01.2015г. - 25.01.2015г.            25.05.2015г. - 31.05. 2015г.            28.09.2015г. - 04.10.2015г. 

26.01.2015г. - 01.02.2015г.            01.06.2015г. - 07.06.2015г.             05.10.2015г. - 11.10.2015г.

02.02.2015г. - 08.02.2015г.            08.06.2015г. - 14.06.2015г.             12.10.2015г. - 18.10.2015г. 

09.02.2015г. - 15.02.2015г.            15.06.2015г. - 21.06.2015г.             19.10.2015г. - 25.10.2015г.

16.02.2015г. - 22.02.2015г.            22.06.2015г. - 28.06.2015г.             26.10.2015г. - 01.11.2015г.

23.02.2015г. - 01.03.2015г.           29.06.2015г. - 05.07.2015г.              02.11.2015г. - 08.11.2015г.

02.03.2015г. - 08.03.2015г.            06.07.2015 г. - 12.07.2015 г.          09.11.2015г. - 15.11.2015г.

09.03.2015г. - 15.03.2015г.            13.07.2015 г. - 19.07.2015 г.          16.11.2015г. - 22.11.2015г.

16.03.2015г. - 22.03.2015г.             20.07.2015 г. - 26.07.2015 г.         23.11.2015г. - 29.11.2015г.

23.03.2015г. - 29.03.2015г.            27.07.2015 г. - 02.08.2015 г.          30.11.2015г. - 06.12.2015г.

30.03.2015г. - 05.04.2015г.            03.08.2015 г. - 09.08.2015 г.          07.12.2015г. - 13.12.2015г.

06.04.2015г. - 12.04.2015г.            10.08.2015 г. - 16.08.2015г.           14.12.2015г. - 20.12.2015г.

13.04.2015г. - 19.04.2015г            17.08.2015 г. - 23.08.2015 г.           21.12.2015г. - 27.12.2015г.

20.04.2015г. - 26.04.215г.             24.08.2015 г. - 30.08-2015 г.          28.12.2015г. - 03.01.2016г.

27.04.2015г. - 03.05.2015г.           31.08.2015 г. - 06.09.2015 г.

04.05.2015г. - 10.05.2015г.            07.09.2015 г. - 13.09.2015 г.