Списък на служителите подали декларации по чл.35,  т.1 и т.3 от ЗПКИОНПИ№ по ред Име, презиме, фамилия Декларации по чл.35, т.1 и т.3 от ЗПКИОНПИ
1 2 3
1 Райничка  Стоянова Декларации
ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ  
I ДИРЕКЦИЯ "АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНО, ФИНАНСОВО И СТОПАНСКО ОБСЛУЖВАНЕ"  
2 Елена  Стоянова Декларации
3 Галя  Милева Декларации
4 Ани  Митина Декларации
5 Илия  Стоянов Декларации
6 Елица  Николова Декларации
7 Каролина Кукушева Декларации
8 Горица  Георгиева Декларации
9 Диана  Митева Декларации
10 Димитър  Велинов Декларации
11 Михаела Димитрова Декларации
12 Милена Десподова Декларации
13 Любомир Георгиев Декларации
14 Георги Демиревски Декларации
  СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ  
I ДИРЕКЦИЯ "МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ"  
15 д-р Райна  Сапаревска Декларации
16 Ели Станкова Декларации
17 Маряна  Янакиева Декларации
Декларация 07.11.2018г.
18 Миглена  Тенчева Декларации
19 Георги  Стоянов Декларации
20 д-р Галина  Панкова Декларации
21 Спаска Лазова Декларации
22 Емела  Ибраимова Декларации
23 Людмила  Борисова Декларации
24 Светлана Божилова Декларации
25 д-р Божидар  Стоилов Декларации
26 Александрина Георгиева Декларации
27 Румяна Анева Декларации

   
II ДИРЕКЦИЯ "НАДЗОР НА ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ"  
28 д-р Илиана  Кръстева Декларации
29 д-р Красимира  Панчева Декларации
30 д-р Динко  Динев Декларации
31 Илина Вълкова Декларации
32 Румяна Цветкова Декларации
33 Ели Стоянова Декларации
34 Диляна Бельова Декларации
35 Иванка Шахънова Декларации
36 Анелия  Испиридонова Декларации
37 Маргарита  Драганова Декларации
38 Йорданка  Ковачева Декларации
39 д-р Здравка Стоянова Декларации
40 Мария Стоицова Декларации
41 Антоанета Василева Декларации
42 Гюлка Джабирова Декларации
III ДИРЕКЦИЯ "ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ"  
43 д-р Любослава  Георгиева Декларации
44 Кристина Цветкова Декларации
  ОТДЕЛ "ДЪРЖАВЕН ЗДРАВЕН КОНТРОЛ"  
45 Георги  Стоянов Декларации
46 Камелия  Георгиева Декларации
47 Радослава Дичева Декларации
48 Елка Беркова Декларации
49 Венцислав Карабаджаков Декларации
50 Йордан  Порожанов Декларации
51 Радостин  Гюров Декларации
  ОТДЕЛ  "ПРОФИЛАКТИКА НА БОЛЕСТИТЕ И ПРОМОЦИЯ НА ЗДРАВЕТО"  
52 Елена Андонова Декларации
53 Ивона Димитрова Декларации
54 Севда  Гогева Декларации
55 Радмила Веселинова Декларации
56 Ива  Христова Декларации
57 Хайда Паризова Декларации
ОТДЕЛ "ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ"
58 Даниела Иванова Декларации
59 Йонина Панева Декларации
60 Силвия  Диманова Декларации
61 Светлана  Мавродиева Декларации
62 Боряна  Боянова Декларации
63 Христинка Георгиева Декларации
64 Соня Стоилова Декларации
65 Валентина Абрашева Декларации