СПИСЪК НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В РЗИ - КЮСТЕНДИЛ ПОДАЛИ ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ.12 ОТ ЗПУКИ 
№ по ред Име, презиме, фамилия Декларации по чл.12 от ЗПУКИ
1 2 3
1 Райничка  Стоянова Декларации
ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ  
I ДИРЕКЦИЯ "АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНО, ФИНАНСОВО И СТОПАНСКО ОБСЛУЖВАНЕ"  
2 Елена  Стоянова Декларации
3 Галя  Милева Декларации
4 Миглена  Дойчинова Декларации
5 Ани  Митина Декларации
6 Илия  Стоянов Декларации
7 Елица  Николова Декларации
8 Каролина Кукушева Декларации
9 Горица  Георгиева Декларации
10 Диана  Митева Декларации
11 Димитър  Велинов Декларации
  СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ  
I ДИРЕКЦИЯ "МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ"  
12 д-р Ванушка  Анастасова Декларации
13 Силвия  Любенова Декларации
14 Ели  Станкова Декларации
15 Маряна  Янакиева Декларации
16 Миглена  Тенчева Декларации
17 Георги  Стоянов Декларации
18 д-р Галина  Панкова Декларации
19 Спаска Лазова Декларации
20 Емела  Ибраимова Декларации
21 Людмила  Борисова Декларации
22 Светлана Божилова Декларации
23 д-р Божидар  Стоилов Декларации
     
II ДИРЕКЦИЯ "НАДЗОР НА ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ"  
24 д-р Илиана  Кръстева Декларации
25 д-р Красимира  Панчева Декларации
26 д-р Динко  Динев Декларации
27 д-р Райна  Сапаревска Декларации
28 Румяна Цветкова Декларации
29 Ели Стоянова Декларации
30 Диляна Бельова Декларации
31 Иванка Шахънова Декларации
32 Анелия  Испиридонова Декларации
33 Маргарита  Драганова Декларации
34 Йорданка  Ковачева Декларации
35 д-р Здравка Стоянова Декларации
36 Мария Стоицова Декларации
37 Антоанета Василева Декларации
38 Гюлка Джабирова Декларации
III ДИРЕКЦИЯ "ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ"  
39 д-р Любослава  Георгиева Декларации
  ОТДЕЛ "ДЪРЖАВЕН ЗДРАВЕН КОНТРОЛ"  
40 Георги  Стоянов Декларации
41 Камелия  Георгиева Декларации
42 Радослава Дичева Декларации
43 Елка Беркова Декларации
44 Венцислав Карабаджаков Декларации
45 Йордан  Порожанов Декларации
46 Радостин  Гюров Декларации
  ОТДЕЛ  "ПРОФИЛАКТИКА НА БОЛЕСТИТЕ И ПРОМОЦИЯ НА ЗДРАВЕТО"  
47 Елена Андонова Декларации
48 Ивона Димитрова Декларации
49 Севда  Гогева Декларации
50 Радмила Веселинова Декларации
51 Ива  Христова Декларации
ОТДЕЛ "ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ"
52 Даниела Иванова Декларации
52 Йонина Панева Декларации
53 Силвия  Диманова Декларации
54 Светлана  Мавродиева Декларации
55 Боряна  Боянова Декларации
56 Христинка Георгиева Декларации
57 Соня Стоилова Декларации