Списък на служителите подали декларации по чл.35,  т.1 и т.3 от ЗПКИОНПИ№ по ред Име, презиме, фамилия Декларации по чл.35, т.1 и т.3 от ЗПКИОНПИ
1 2 3
1 Райничка  Стоянова Декларации
ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ  
I ДИРЕКЦИЯ "АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНО, ФИНАНСОВО И СТОПАНСКО ОБСЛУЖВАНЕ"  
2 Елена  Стоянова Декларации
3 Галя  Милева Декларации
4 Ани  Митина Декларации
5 Илия  Стоянов Декларации
6 Елица  Николова Декларации
7 Каролина Кукушева Декларации
8 Горица  Георгиева Декларации
9 Диана  Митева Декларации
10 Димитър  Велинов Декларации
11 Милена Десподова Декларации
12 Любомир Георгиев Декларации
13 Георги Демиревски Декларации
14 Людмила Борисова Декларации
  СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ  
I ДИРЕКЦИЯ "МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ"  
15 д-р Райна  Сапаревска Декларации
16 Ели Станкова Декларации
17 Маряна  Янакиева Декларации
Декларация 07.11.2018г.
18 Миглена  Тенчева Декларации
19 Георги  Стоянов Декларации
20 д-р Галина  Панкова Декларации
21 Спаска Лазова Декларации
22 Емела  Ибраимова Декларации
23 Светлана Божилова Декларации
24 Александрина Георгиева Декларации
25 Румяна Анева Декларации
26 д-р Анелия Георгиева Декларации
27 Десислава Цветкова Декларации

   
II ДИРЕКЦИЯ "НАДЗОР НА ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ"  
28 д-р Илиана  Кръстева Декларации
29 д-р Красимира  Панчева Декларации
30 д-р Динко  Динев Декларации
31 Илина Вълкова Декларации
Декларация 02.05.2019
32 Румяна Цветкова Декларации
Отвод
33 Ели Стоянова Декларации
34 Диляна Бельова Декларации
35 Иванка Шахънова Декларации
36 Анелия  Испиридонова Декларации
37 Маргарита  Драганова Декларации
38 Йорданка  Ковачева Декларации
39 Мария Стоицова Декларации
40 Антоанета Василева Декларации
41 Силвия Кирова Декларации
III ДИРЕКЦИЯ "ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ"  
42 д-р Любослава  Георгиева Декларации

ОТДЕЛ "ДЪРЖАВЕН ЗДРАВЕН КОНТРОЛ"
43 Кристина Цветкова Декларации
44 Георги  Стоянов Декларации
45 Камелия  Георгиева Декларации
46 Радослава Дичева Декларации
47 Елка Беркова Декларации
48 Венцислав Карабаджаков Декларации
49 Гергана Стоименова Декларации
50 Радостин  Гюров Декларации
  ОТДЕЛ  "ПРОФИЛАКТИКА НА БОЛЕСТИТЕ И ПРОМОЦИЯ НА ЗДРАВЕТО"  
51 Елена Андонова Декларации
52 Ивона Димитрова Декларации
53 Севда  Гогева Декларации
54 Радмила Веселинова Декларации
55 Ива  Христова Декларации
56 Хайда Паризова Декларации
ОТДЕЛ "ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ"
57 Даниела Иванова Декларации
58 Йонина Панева Декларации
59 Силвия  Диманова Декларации
60 Светлана  Мавродиева Декларации
61 Боряна  Боянова Декларации
62 Соня Стоилова Декларации
63 Валентина Абрашева Декларации