Здравно - демографска характеристика на населението - данни за 2011г., данни за 2012г., данни за 2013г.

            Заболеваемост на населението - данни за 2011г., данни за 2012г., данни за 2013г.

            Здравна мрежа - данни за 2011г., данни за 2012г., данни за 2013г.

            Медицински кадри - данни за 2011г., данни за 2012г., данни за 2013г.

            Годишен анализ на здравно-демографското състояние и здравната мрежа в Област Кюстендил - данни за 2010г., данни за 2011г., данни за 2012г. , данни за 2013г., данни за 2014г., данни за 2015г., данни за 2016г.