1. Седмична справка за заразните заболявания в област Кюстендил

2. Месечен бюлетин на заразните заболявания в област Кюстендил

3. Месечен бюлетин на дейностите на специализираните дирекции в РЗИ-Кюстендил

4. Справка за качеството на питейната вода в област Кюстендил