1. Седмична справка за заразните заболявания в област Кюстендил

2. Месечен бюлетин на заразните заболявания в област Кюстендил

3. Месечен бюлетин на дейностите на специализираните дирекции в РЗИ-Кюстендил

4. Справка за качеството на питейната вода в област Кюстендил

5. Kонтрол на забраната за тютюнопушене на закрити обществени места, обособени работни места и открити обществени места, съгласно Закона за здравето - към 31.01.2020г.