1 .Справка за извършените проверки по спазване на забраните за тютюнопушене на закрити обществени места и открити обществени места по смисъла на чл. 56а от Закона за здравето 

2. Седмична справка за заразните заболявания в област Кюстендил

3. Месечен бюлетин на заразните заболявания в област Кюстендил

4. Месечен бюлетин на дейностите на специализираните дирекции в РЗИ-Кюстендил

5. Справка за качеството на питейната вода в област Кюстендил