С П Р А В К А

 За осъществения контрол от РЗИ - Кюстендил по спазване на забраните за тютюнопушене на закрити обществени места и открити обществени места по смисъла на чл. 56а от Закона за здравето

 

   Архив - 2013г.