Заповед на министъра на здравеопазването за определяне броя на местата за специализанти по клинични специалности за 2019 и 2020 г., разпределени по специалности и по бази за обучение.


Заповед РД-19-4/16.08.2019г. за определяне броя на местата за специализанти по "обща медицина"