Осигуряване на достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа за нуждите на РЗИ-Кюстендил за срок от 24 месеца, обществена поръчка вписана в РОП под номер 04235-2017-0001

 

1. Решение №РД-11-193/07.07.2017 г. - ID 795021

 2. Писмо №П-ДР-767/15.08.2017 г. до ЧЕЗ "Електро България" АД

3. Договор

5.Информация за плащане -  2017г. - месец 08, ;месец 09, месец 10, месец 11, месец 12