ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА


Покана за закупуване на компютърна и офис техника за нуждите на РЗИ-Кюстендил

 ТЪРГ С ТАЙННО НАДДАВАНЕ

   Вътрешни правила по реда на ЗОП

   Публична покана

  Договаряне без обявление на основание чл. 79, ал. 1, т. 3 от ЗОП - Осигуряване на достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа за нуждите на РЗИ-Кюстендил за срок от 24 месеца


Архив