ДОБРЕ ДОШЛИ НА САЙТА НА РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ КЮСТЕНДИЛ

За нас

 Регионална здравна инспекция (РЗИ) Кюстендил осъществява  държавната здравна политика на територията на област Кюстендил.Тя е юридическо лице на бюджетна издръжка - второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към Министъра на Здравеопазването, със седалище град Кюстендил.

Ръководство: Директор: Д-р Христо Кознички

АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ НА РЗИ-КЮСТЕНДИЛ
Адрес:
2500, гр. Кюстендил, кв. "Румена Войвода", ул. „Тинтява”
ЕИК: 176031298
IBAN:BG33TTBB94003116007616
Банка: SG„ЕКСПРЕСБАНК” АД, КЛОН КЮСТЕНДИЛ

                                                      Устройствен правилник на Регионалните здравни инспекции

 

ВАЖНО!!!   НА ВНИМАНИЕТО НА ОБЩОПРАКТИКУВАЩИТЕ ЛЕКАРИ:

       Информираме Ви, че съгласно Писмо № 16-00-29 / 28.11.2017 г. на Министерство на здравеопазването първичната имунизация срещу дифтерия, тетанус, коклюш, полиомиелит, хемофилус инфлуенце тип Б и хепатит Б на деца, родени след 31.12. 2017 г. ще се извършва с ваксини Пентаксим и Енжерикс Б. Всички ОПЛ трябва да преценят количествата ваксини Инфанрикс Хекса, които са необходими за провеждане на първична имунизация срещу дифтерия, тетанус, коклюш, полиомиелит, хемофилус инфлуенце тип Б и хепатит Б на децата родени преди 01.01.2018 г., като излишъка от предварително раздадените шесткомпонентни ваксини трябва да се върнат в РЗИ Кюстендил при спазване на хладилната верига.

 

ВНИМАНИЕ!!! Случаи на заболяване от чума на остров Мадагаскар(още информация и съвети за предпазване ТУК)

 

АНКЕТА РАДОН - Тази анкета има задачата да установи състоянието на информираност на населението за рисковете, които крие наличието на газ - радон.

 

            Във връзка с изпълнение на дейности за 2017 г. по Националния план за действие за периода 2015-2020 г. за изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020 г., приоритет „Здравеопазване”, приет с Решение № 355 на Министерския съвет от 2016 г., Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Кюстендил, Ви уведомява, че ще проведе процедура за избор на лечебно заведение, за сключване на договор за провеждане на профилактични прегледи/изследвания - повече информация тук.

ВАЖНО!!!   НА ВНИМАНИЕТО НА ОБЩОПРАКТИКУВАЩИТЕ ЛЕКАРИ:

 Информираме Ви, че в РЗИ Кюстендил е доставено първото количество шесткомпонентна ваксина ИНФАНРИКС ХЕКСА по сключен договор за 2017 г. между МЗ и Глаксосмитклайн ООД, която е предназначена за започване на първична имунизация на децата, навършили 2-месечна възраст от 01.07.2017 г.

Остатъчните количества ваксина ХЕКСАЦИМА да се използват само за втори и трети прием на деца, обхванати вече с ХЕКСАЦИМА!

ХЕКСАЦИМА не трябва да се прилага за започване на първична имунизация, считано от 01.07.2017 г.

 

                 Каква информация може да намерите на нашия сайт?

                 Тук може да се запознаете с:

Достъп до обществена информация


ДЕЖУРЕН  ТЕЛЕФОН  ЗА СИГНАЛИ СВЪРЗАНИ СЪС ЗАБРАНАТА ЗА ТЮТЮНОПУШЕНЕ:

 078 558 202


 ТЕЛЕФОН  НА КАБИНЕТА ЗА КОНСУЛТИРАНЕ И ОТКАЗВАНЕ ОТ  ТЮТЮНОПУШЕНЕ:

 078 558 220