СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС  ЗА ДЛЪЖНОСТТА "МЛАДШИ ЕКСПЕРТ" В  ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНО, ФИНАНСОВО И СТОПАНСКО ОБСЛУЖВАНЕ”, В РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - КЮСТЕНДИЛ

Списък на нормативните актове във връзка с обявения конкурс за длъжността "Младши експерт" в дирекция "Административно-правно, финансово и стопанско обслужване", в Регионална здравна инспекция-Кюстендил