Информация относно конкурса за длъжността "младши експерт" в дирекция "Административно-правно, финансово и стопанско обслужване"

    1. Обявление

    2.  Заявление за участие в конкурса

    3. Декларация  по чл.17, ал.2, т. 1 от НПКДС

   4. Списък недопуснати кандидати