1.Обявление на конкурс за длъжността "Младши експерт"

2.Списък на допуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността "Младши експерт" в дирекция "Медицински дейности", в Регионална здравна инспекция-Кюстендил, обявен със заповед № РД-11-315/12.11.2014г. на Директора на Регионална здравна инспекция Кюстендил.

3.Списък на недопуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността "Младши експерт" в дирекция "Медицински дейности", в Регионална здравна инспекция-Кюстендил, обявен със заповед № РД-11-315/12.11.2014г. на Директора на Регионална здравна инспекция Кюстендил.

4.Списък на нормативна база за подготовка за конкурса за длъжност "Младши експерт" в дирекция "Медицински дейности", в Регионална здравна инспекция-Кюстендил, обявен със заповед №РД-11-315/12.11.2014г. на Директора на Регионална здравна инспекция Кюстендил.