МЕСЕЧЕН  БЮЛЕТИН
за заразните заболявания в област Кюстендил през
м.юли 2017 г.
Заразни заболявания м.юли Сборно от м.юли Сборно от
  2017 г. началото 2016 г. началото
    на 2017 г.   на 2016 г.
Коклюш   1    
Туберкулоза 2 21 4 22
Епидемичен паротит   1    
Скарлатина 3 43 5 46
Варицела 21 319 60 646
Салмонелоза   3 3 6
Дизентерия 1 2   3
Ентероколити 81 354 57 315
Ротавирусен гастроентерит 1 84 2 27
Колиентерити   3 1 4
Бруцелоза        
Хепатит А       1
Хепатит В 1 1 2 2
Хепатит С   1    
Хепатит N   1   1
Лаймска борелиоза   1   1
Марсилска треска 1 1 4 12
Туларемия        
Ку треска        
Бактериални менингити
и менингоенцефалити:
  1   1
   -пневмококов        
   -други   1   1
Вирусни менингити и
менингоенцефалити
  3 1 3
Остра вяла парализа 1 4 1 3
Хламидийна инфекция        
Сифилис   3    
СПИН/ ХИВ   1   1
Всичко 112 848 140 1094
Паразитни заболявания
Тениаринхоза        
Ехинококоза 1 3 1 2
Аскаридоза        
Хименолепидоза   1   7
Трихоцефалоза        
Ламблиоза   5   2
Всичко 1 9 1 11
     
         
         

Разпределение на заболяванията по населени места