МЕСЕЧЕН  БЮЛЕТИН
за заразните заболявания в област Кюстендил през
м.май 2017 г.
Заразни заболявания м.май Сборно от м.май Сборно от
  2017 г. началото 2016 г. началото
    на 2017 г.   на 2016 г.
Коклюш        
Туберкулоза   15 4 15
Епидемичен паротит 1 1    
Скарлатина 10 27 13 36
Варицела 114 207 230 434
Салмонелоза   1 2 2
Дизентерия   1   2
Ентероколити 51 222 45 208
Ротавирусен гастроентерит 10 81 1 24
Колиентерити   3   2
Бруцелоза        
Хепатит А       1
Хепатит В        
Хепатит С 1 1    
Хепатит N   1    
Лаймска борелиоза 1 1 1 1
Марсилска треска     1 4
Туларемия        
Ку треска        
Бактериални менингити
и менингоенцефалити:
      1
   -пневмококов        
   -други   1   1
Вирусни менингити и
менингоенцефалити
  3   2
Остра вяла парализа   3 1 2
Хламидийна инфекция        
Сифилис   2    
СПИН/ ХИВ 1 1   1
Всичко 189 570 298 735
Паразитни заболявания
Тениаринхоза        
Ехинококоза   2 1 1
Аскаридоза        
Хименолепидоза   1 4 7
Трихоцефалоза        
Ламблиоза   5   2
Всичко   8 5 10

Разпределение на заболяванията по населени места