МЕСЕЧЕН  БЮЛЕТИН
за заразните заболявания в област Кюстендил през
м.март 2017 г.
Заразни заболявания м.март Сборно от м.март Сборно от
  2017 г. началото 2016 г. началото
    на 2017 г.   на 2016 г.
Коклюш        
Туберкулоза  6 13 5 10
Епидемичен паротит        
Скарлатина 2 11 7 18
Варицела 34 43 44 108
Салмонелоза        
Дизентерия   1   2
Ентероколити 43 124 49 119
Ротавирусен гастроентерит 10 57 3 16
Колиентерити   1   1
Бруцелоза        
Хепатит А       1
Хепатит В        
Хепатит С        
Хепатит N   1    
Лаймска борелиоза        
Марсилска треска     1 1
Туларемия        
Ку треска        
Бактериални менингити
и менингоенцефалити:
       
   -пневмококов        
   -други   1    
Вирусни менингити и
менингоенцефалити
1 2   1
Остра вяла парализа 1 2   1
Хламидийна инфекция        
Сифилис   2    
СПИН/ ХИВ       1
Всичко 97 257 109 279
Паразитни заболявания
Тениаринхоза        
Ехинококоза   1    
Аскаридоза        
Хименолепидоза       3
Трихоцефалоза        
Ламблиоза 2 2 2 2
Всичко 2 3 2 5

Разпределение на заболяванията по населени места