За контакти:

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ -  КЮСТЕНДИЛ

Адрес: град Кюстендил, кв."Румена Войвода",  улица "Тинтява", телефон 078 558 201, факс 078 552 453; 

Регионална картотека на медицинската експертиза (РКМЕ): гр. Kюстендил, ул. "Яворов" № 6, ет.4.,телефон: 078 520 344

Град Дупница,  улица " Велико Търново" №1 телефон  0701 50881e-mail: rzi@rzi-kn.net

rzi-kiustendil@mh.government.bg

 

Директор: Д-р Златко Величков-телефон:078 558 201;

Главен секретар: Райничка Стоянова-телефон:078 558 216; e-mail: r.stoyanova@rzi-kn.net

Дирекция "Медицински дейности" - email: md@rzi-kn.net:

              Директор на дирекция: Д-р Райна Сапаревска-телефон:078 558 236; e-mail: r.saparevska@rzi-kn.net

 Дирекция "Обществено здраве" - e-mail: oz@rzi-kn.net

           Директор на дирекция: Д-р Любослава Георгиева-телефон: 078 558 222; e-mail: l.georgieva@rzi-kn.net

Отдел "Държавен здравен контрол" - e-mail: dzk@rzi-kn.net

           Началник на отдел: Георги Стоянов-телефон: 078 558 221;

Отдел "Лабораторни изследвания" - e-mail: li@rzi-kn.net

           Началник на отдел: инж.Даниела Иванова-телефон: 078 558 223;

Отдел" Профилактика на болестите и промоция на здравето" - e-mail: pbpz@rzi-kn.net

          Началник на отдел: Елена Андонова-телефон: 078 558 219;

Дирекция "Надзор на заразните болести" e-mail: nzb@rzi-kn.net

          Директор на дирекция: Д-р Илиана Кръстева-телефон: 078 558 212; e-mail: i.krasteva@rzi-kn.net

Дирекция "Административно-правно, финансово и стопанско обслужване" e-mail: apfso@rzi-kn.net

        Директор на дирекция: Елена Стоянова-телефон: 078 558 213; e-mail: e.stoyanova@rzi-kn.net

Гише за административно обслужване: 078 558 202;