За контакти:

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ -  КЮСТЕНДИЛ

Адрес: град Кюстендил, кв."Румена Войвода",  улица "Тинтява", телефон 078 558 201, факс 078 552 453; 

           Регионална картотека на медицинската експертиза (РКМЕ)  телефон: 078 520 344;

            Град Дупница,  улица " Велико Търново" №1 телефон  0701 50881

            e-mail: rzi-kiustendil@mh.government.bg      

    rzi_kn@abv.bg

 

Директор: Д-р Христо Кознички-телефон:078 558 201;

Главен секретар: Райничка Стоянова-телефон:078 558 216;

Дирекция "Медицински дейности":

              Директор на дирекция: Д-р Ванушка Анастасова-телефон:078 558 236;

 Дирекция "Обществено здраве"

           Директор на дирекция: Д-р Любослава Георгиева-телефон: 078 558 222;

Отдел "Държавен здравен контрол"

           Началник на отдел: Георги Стоянов-телефон: 078 558 221;

Отдел "Лабораторни изследвания"

           Началник на отдел: инж.Даниела Иванова-телефон: 078 558 223;

Отдел" Профилактика на болестите и промоция на здравето"

          Началник на отдел: Елена Андонова-телефон: 078 558 219;

Дирекция "Надзор на заразните болести"

          Директор на дирекция: Д-р Илиана Кръстева-телефон: 078 558 212;

Дирекция "Административно-правно, финансово и стопанско обслужване"

        Директор на дирекция: Елена Стоянова-телефон: 078 558 213;

Гише за административно обслужване: 078 558 202;