1.Информация относно конкурса за длъжността "Младши експерт" в дирекция "Медицински дейности"

2.Информация относно конкурса за длъжността "Младши експерт" в дирекция "Административни-правно, финансово и стопанско обслужване"

3.Информация относно конкурса за длъжността "Младши експерт" в дирекция "Административно-правно, финансово и стопанско обслужване"

4.Информация относно конкурса за длъжността "Главен секретар" на РЗИ - Кюстендил

5.Информация относно конкурса за длъжността "Заместник директор"  на РЗИ - Кюстендил

6.Информация относно конкурса за длъжността "Младши експерт", в отдел "Медицински изследвания", дирекция "Надзор на заразните болести".

7.Информация относно конкурса за длъжността "Инспектор", в отдел "Държавен здравен контрол", дирекция "Обществено здраве".

8.Информация относно конкурса за длъжността "Главен инспектор", в дирекция "Медицински дейности".

9.Информация относно конкурсите за длъжността "Инспектор" в Отдел "Държавен здравен контрол" и  "Инспектор" Отдел "Профилактика на болестите и промоция на здравето" в Дирекция "Обществено здраве"

10.  Информация относно конкурса за длъжността "юрисконсулт" в дирекция "Административно-правно, финансово и стопанско обслужване"

11. Информация относно конкурса за длъжността "младши експерт" в дирекция "Административно-правно, финансово и стопанско обслужване"

12. Информация относно конкурса за длъжността "Инспектор", в отдел "Държавен здравен контрол", дирекция "Обществено здраве"

13.Информация относно конкурса за длъжността  „младши експерт” в дирекция „Административно-правно, финансово и стопанско обслужване” 


Информация относно конкурса за длъжността  "младши експерт", в дирекция "Медицински дейности"

    1. Обявление
   2.  Заявление за участие в конкурса
   3. Декларация  по чл.17, ал.2, т. 1 от НПКДС

   4. Списък на допуснати кандидати

 

Информация относно конкурса за длъжността "младши експерт", в дирекция "Административно-правно, финансово и стопанско обслужване"

     1. Обявление
   2.  Заявление за участие в конкурса
   3. Декларация  по чл.17, ал.2, т. 1 от НПКДС

   4. Списък на допуснати кандидати

   5. Списък на недопуснати кандидати

 

Информация относно конкурса за длъжността "Инспектор", в отдел "Държавен здравен контрол", дирекция "Обществено здраве"

    1. Обявление
   2.  Заявление за участие в конкурса
   3. Декларация  по чл.17, ал.2, т. 1 от НПКДС

    4. Списък допуснати кандидати

    5. Списък недопуснати кандидати