Обявление за конкурс за длъжността „младши експерт” в дирекция „Административно–правно, финансово и стопанско обслужване” (АПФСО), в Регионална здравна инспекция – Кюстендил (РЗИ – Кюстендил).

Заявление за участие в конкурс

Декларация по чл.17

Списък на допуснатите кандидати

Списък на недопуснатите кандидати

 

Архив конкурси