„Старши експерт” в отдел „Профилактика на болестите и промоция на здравето” (ПБПЗ), дирекция „Обществено здраве” (ОЗ), в Регионална здравна инспекция – Кюстендил (РЗИ – Кюстендил), офис гр. Дупница

Заявление за участие в конкурса
Декларация  по чл.17, ал.2, т. 1 от НПКДС

Списък на допуснатите кандидати

Списък на недопуснатите кандидати

 

Архив конкурси