Информация относно конкурса за длъжността  "младши експерт", в дирекция "Медицински дейности"

    1. Обявление
   2.  Заявление за участие в конкурса
   3. Декларация  по чл.17, ал.2, т. 1 от НПКДС

   4. Списък на допуснати кандидати

 

 

 

Информация относно конкурса за длъжността "младши експерт", в дирекция "Административно-правно, финансово и стопанско обслужване"

 

    1. Обявление
   2.  Заявление за участие в конкурса
   3. Декларация  по чл.17, ал.2, т. 1 от НПКДС

   4. Списък на допуснати кандидати

   5. Списък на недопуснати кандидати

 

 

 

Информация относно конкурса за длъжността "Инспектор", в отдел "Държавен здравен контрол", дирекция "Обществено здраве"

    1. Обявление
   2.  Заявление за участие в конкурса
   3. Декларация  по чл.17, ал.2, т. 1 от НПКДС

    4. Списък допуснати кандидати

    5. Списък недопуснати кандидати

 

 

 

Архив конкурси