Обявление за конкурс за длъжността „старши експерт” в дирекция „Надзор на заразните болести” (НЗБ), в Регионална здравна инспекция – Кюстендил - публикувано на 12.03.2019г.

Заявление за участие в конкурс

Декларация по чл.17

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА СТАРШИ ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ „НАДЗОР НА ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ”

СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА СТАРШИ ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ „НАДЗОР НА ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ”

 

Архив конкурси