Конкурс за длъжност "инспектор" в отдел "Държавен здравен контрол", дирекция "Обществено здраве"- прием на документи до 18.01.2014г.

Списък на допуснатите кандидати за длъжност "инспектор" в отдел "Държавен здравен контрол", дирекция "Обществено здраве"

Списък на недопуснатите кандидати за длъжност "инспектор" в отдел "Държавен здравен контрол", дирекция "Обществено здраве"

Списък на основни нормативни документи в областта на държавния здравен контрол, във връзка с обявен конкурс за заемане на длъжността „инспектор” в отдел „Държавен здравен контрол”, дирекция „Обществено здраве”със Заповед №РД-11-9/02.01.2014г. на директора на РЗИ Кюстендил