Информация относно конкурса за длъжността "Инспектор", в отдел "Държавен здравен контрол", дирекция "Обществено здраве"

    1. Обявление
   2.  Заявление за участие в конкурса
   3. Декларация  по чл.17, ал.2, т. 1 от НПКДС