XXXII.  ИЗДАВАНЕ НА СТАНОВИЩЕ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА ЛЕКАРСТВА  

1.Формуляр на заявление за издаване на становище за унищожаване на лекарствена

 

   XXXIII.  ИЗВЪРШВАНЕ НА ЛАБОРАТОРНИ АНАЛИЗИ И ДЕЙНОСТИ, ПОИСКАНИ ОТ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА-ИЗВЪРШВАНЕ НА МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

1.Формуляр на заявление за извършване на медико-диагностични изследвания

 

   XXXIV.  ИЗВЪРШВАНЕ НА ЛАБОРАТОРНИ АНАЛИЗИ И ДЕЙНОСТИ, ПОИСКАНИ ОТ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА

1.Формуляр на заявление за извършване на лабораторни услуги

 

   XXXV.  ИЗДАВАНЕ НА ЗАВЕРЕН ПРЕПИС иЛИ допълнителЕн екземпляр от ДОКУМЕНТ

1. Формуляр на заявление

 

   XXXVI.  ИЗГОТВЯНЕ НА ЗДРАВНА ОЦЕНКА НА СЕДМИЧНИТЕ УЧЕБНИ РАЗПИСАНИЯ НА УЧЕНИЦИ

1.Формуляр на заявление за изготвяне на здравна оценка на седмично учебно разписание

 

1,  2, 3, 4, 5, 6, 7 , 8, 9, 10 ,11