НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ УПРАВИТЕЛИ НА ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ

Информация за лекарите по дентална медицина

ВАЖНО!!! ИНФОРМАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПОПЪЛВАНЕ НА ФОРМУЛЯР Е2013 Подробен медицински доклад

ВАЖНО!!! ПРИЕМ НА СПЕЦИАЛИЗАНТИ

ВАЖНО!!!   НА ВНИМАНИЕТО НА ОБЩОПРАКТИКУВАЩИТЕ ЛЕКАРИ:

       Информираме Ви, че съгласно Писмо № 16-00-29 / 28.11.2017 г. на Министерство на здравеопазването първичната имунизация срещу дифтерия, тетанус, коклюш, полиомиелит, хемофилус инфлуенце тип Б и хепатит Б на деца, родени след 31.12. 2017 г. ще се извършва с ваксини Пентаксим и Енжерикс Б. Всички ОПЛ трябва да преценят количествата ваксини Инфанрикс Хекса, които са необходими за провеждане на първична имунизация срещу дифтерия, тетанус, коклюш, полиомиелит, хемофилус инфлуенце тип Б и хепатит Б на децата родени преди 01.01.2018 г., като излишъка от предварително раздадените шесткомпонентни ваксини трябва да се върнат в РЗИ Кюстендил при спазване на хладилната верига.

 

ВНИМАНИЕ!!! Случаи на заболяване от чума на остров Мадагаскар(още информация и съвети за предпазване ТУК)

Оперативен план за надзор и контрол на грипа и острите респираторни заболявания (ОРЗ) в област Кюстендил 2018-2019 година

ВАЖНО!!Информация за ваксини 09.2018

АНКЕТА РАДОН - Тази анкета има задачата да установи състоянието на информираност на населението за рисковете, които крие наличието на газ - радон.

 

            Във връзка с изпълнение на дейности за 2017 г. по Националния план за действие за периода 2015-2020 г. за изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020 г., приоритет „Здравеопазване”, приет с Решение № 355 на Министерския съвет от 2016 г., Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Кюстендил, Ви уведомява, че ще проведе процедура за избор на лечебно заведение, за сключване на договор за провеждане на профилактични прегледи/изследвания - повече информация тук.

ВАЖНО!!!   НА ВНИМАНИЕТО НА ОБЩОПРАКТИКУВАЩИТЕ ЛЕКАРИ:

 Информираме Ви, че в РЗИ Кюстендил е доставено първото количество шесткомпонентна ваксина ИНФАНРИКС ХЕКСА по сключен договор за 2017 г. между МЗ и Глаксосмитклайн ООД, която е предназначена за започване на първична имунизация на децата, навършили 2-месечна възраст от 01.07.2017 г.

Остатъчните количества ваксина ХЕКСАЦИМА да се използват само за втори и трети прием на деца, обхванати вече с ХЕКСАЦИМА!

ХЕКСАЦИМА не трябва да се прилага за започване на първична имунизация, считано от 01.07.2017 г.

   Оперативен план за надзор и контрол на грипа и острите респираторни заболявания (ОРЗ) в област Кюстендил през 2017 г. - 2018 г.

  Информация за производители и търговци на продукти със значение за здравето

   Заповед на МЗ и образец на договор между лечебните заведения за първична извънболнична медицинска помощ и ЦСМП - филиали, за осигуряване на достъп до медицинска помощ извън обявения им работен график.

МБАЛ ”Д-р Никола Василиев” гр.Кюстендил създава здравно-консултативен център за майчино и детско здравеопазване, в рамките на Националната програма за подобряване на майчиното и детско здравеопазване 2014 - 2020 г.- прочети тук

   Оперативен план за надзор и контрол на грипа и острите респираторни заболявания (ОРЗ) в област Кюстендил през 2016 г. - 2017 г.

    Публикуван е оперативен план за надзор и контрол на грипа и острите респираторни заболявания (ОРЗ) в област Кюстендил 2015 - 2016г. и заповед за утвърждаването му

    Публикуван е оперативен план за надзор и контрол на грипа и острите респираторни заболявания (ОРЗ) в област Кюстендил 2014 - 2015гзаповед за утвърждаването му

   Оперативен план за надзор и контрол на грипа и острите респираторни заболявания (ОРЗ) в област Кюстендил 2013г. - 2014г.  ( заповед за утвърждаването му)

   Цели на Регионална здравна инспекция - Кюстендил за 2017г.

   Цели на Регионална здравна инспекция - Кюстендил за 2013г.

   Отчет за изпълнение на целите за 2012г.на Регионална здравна инспекция - Кюстендил

   Стратегически цели и приоритети на РЗИ - Кюстендил за 2012 г.

   Класифицирана информация

   Отговори на най-често задаваните въпроси относно прилагането на забраните и ограниченията за тютюнопушене, въведени със Закона за здравето (изм., обн. в ДВ, бр. 40 от 2012 г.)