Оперативен план за надзор и контрол на грипа и острите респираторни заболявания (ОРЗ) в област Кюстендил през 2017 г. - 2018 г.

  Информация за производители и търговци на продукти със значение за здравето

   Заповед на МЗ и образец на договор между лечебните заведения за първична извънболнична медицинска помощ и ЦСМП - филиали, за осигуряване на достъп до медицинска помощ извън обявения им работен график.

МБАЛ ”Д-р Никола Василиев” гр.Кюстендил създава здравно-консултативен център за майчино и детско здравеопазване, в рамките на Националната програма за подобряване на майчиното и детско здравеопазване 2014 - 2020 г.- прочети тук

   Оперативен план за надзор и контрол на грипа и острите респираторни заболявания (ОРЗ) в област Кюстендил през 2016 г. - 2017 г.

    Публикуван е оперативен план за надзор и контрол на грипа и острите респираторни заболявания (ОРЗ) в област Кюстендил 2015 - 2016г. и заповед за утвърждаването му

    Публикуван е оперативен план за надзор и контрол на грипа и острите респираторни заболявания (ОРЗ) в област Кюстендил 2014 - 2015гзаповед за утвърждаването му

   Оперативен план за надзор и контрол на грипа и острите респираторни заболявания (ОРЗ) в област Кюстендил 2013г. - 2014г.  ( заповед за утвърждаването му)

   Цели на Регионална здравна инспекция - Кюстендил за 2017г.

   Цели на Регионална здравна инспекция - Кюстендил за 2013г.

   Отчет за изпълнение на целите за 2012г.на Регионална здравна инспекция - Кюстендил

   Стратегически цели и приоритети на РЗИ - Кюстендил за 2012 г.

   Класифицирана информация

   Отговори на най-често задаваните въпроси относно прилагането на забраните и ограниченията за тютюнопушене, въведени със Закона за здравето (изм., обн. в ДВ, бр. 40 от 2012 г.)