Приложение № 7 към чл.13, ал. 2: Сведение ”3” – 23а за извършените задължителни планови, целеви, препоръчителни имунизации и реимунизации и приложените серуми и имуноглобулини за постекспозиционна профилактика - тук