1.Хексацима-кратка характеристика на продукта

2.Какво представлява Хексацима и за какво се използва?

3.Лекарства, обект на допълнително наблюдение

4. Писмо от ИАЛ до Министерство на здравеопазването

5. Писмо на Министерство на здравеопазването, относно ваксина за провеждане на задължителни планови имунизации......

6. Нов начин за идентифициране на лекарства, които се проследяват изключително стриктно - черен триъгълник