Регионалната  здравна инспекция (РЗИ) - Кюстендил осъществява провеждането на държавната политика по опазване на общественото здраве и държавния здравен контрол на територията на област Кюстендил, в която са включени 9 общини-Кюстендил, Невестино, Трекляно, Бобошево, Бобов дол, Дупница, Кочериново, Рила и Сапарева баня;

      Регионална здравна инспекция Кюстендил е структурирана в ръководство, обща и специализирана администрация.

 

ДИРЕКТОР

 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР

ЗАМЕСТНИК ДИРЕКТОР

 

СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ

Дирекция "Надзор на заразните болести"

Дирекция "Обществено здраве"

Дирекция "Медицински дейности"

Дирекция "Административно-правно, финансово и стопанско обслужване"