Регионалната  здравна инспекция (РЗИ) - Кюстендил осъществява провеждането на държавната политика по опазване на общественото здраве и държавния здравен контрол на територията на област Кюстендил, в която са включени 9 общини-Кюстендил, Невестино, Трекляно, Бобошево, Бобов дол, Дупница, Кочериново, Рила и Сапарева баня;

        Регионална здравна инспекция Кюстендил е структурирана в обща и специализирана администрация.

Общата администрация е организирана в дирекция "Административно-правно, финансово и стопанско обслужване".Нейните функции се състоят в следното:

Специализираната администрация-включва дирекциите: дирекция "Медицински дейности", дирекция "Надзор на заразните болести" и дирекция "Обществено здраве",

ДИРЕКЦИЯ "МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ":

ДИРЕКЦИЯ "НАДЗОР НА ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ"

ДИРЕКЦИЯ "ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ "

 Подробна информация за функциите на Регионална здравна инспекция-Кюстендил може да прочетете в Устройствения правилник на РЗИ