Образец на бланка за отчитане на биопродуктите и имунизациите - Приложение №1: Сведение ”3” – 23а за извършени задължителни, целеви и препоръчителни имунизации и реимунизации и приложените серуми и имуноглобулини за постекспозиционна профилактика - тук