РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ-КЮСТЕНДИЛ

АДРЕС: ГРАД КЮСТЕНДИЛ, КВ."РУМЕНА ВОЙВОДА", УЛ."ТИНТЯВА"

ЕИК: 176031298

БАНКОВА СМЕТКА (IBAN): BG33TTBB94003116007616

SG "ЕКСПРЕСБАНК" АД

e-mail:  rzi_kn@abv.bg

Работно време: РЗИ-Кюстендил- всеки работен ден от 08.30- 17.00ч.

Звено за административно обслужване - всеки работен ден от 08.30ч. - 17.00ч.