Справка за качеството на питейната вода в област Кюстендил за 2017г.


01.12.2017г. - 31.12.2017г.

01.11.2017г. - 30.11.2017г.

01.10.2017г. - 31.10.2017г.

01.09.2017г. - 30.09.2017г.

01.08.2017г. - 31.08.2017г.

01.07.2017г. - 31.07.2017г.

01.06.2017г. - 30.06.2017г.

01.05.2017г - 31.05.2017г.

01.04.2017г. - 30.04.2017г.

01.03.2017г. - 31.03.2017г.         

Информация за контрол на качеството на питейната вода в област Кюстендил към 26.04.2017