Справка за качеството на питейната вода в област Кюстендил

01.02.2018г. - 28.02.2018г.

01.01.2018г. - 31.01.2018г.

Справка за качеството на питейната вода в област Кюстендил за 2017г.

Информация за контрол на качеството на питейната вода в област Кюстендил към 26.04.2017