Справка за качеството на питейната вода в област Кюстендил

01.04.2019г. - 30.04.2019г.

01.03.2019г. - 31.03.2019г.

01.02.2019г. - 28.02.2019г.

01.01.2019г. - 31.01.2019г.

Справка за качеството на питейната вода в област Кюстендил за 2018г.

Справка за качеството на питейната вода в област Кюстендил за 2017г.

Информация за контрол на качеството на питейната вода в област Кюстендил към 26.04.2017