Наръчник за родители, съдържащ полезна информация

Официален сайт на Националната програма за първична профилактика на РМШ  (НПППРМШ)

Здравно-информационен филм