Регионална здравна инспекция – Кюстендил

Ви уведомява, че в рамките на Проект BG051РО001-5.3.02-0001-С0001 “СПРИ и се прегледай, с цел подобряване трудоспособността, повишаване продължителността на активния трудов живот на населението, поддържане на здрава работна сила и оптимизиране на здравните и социални разходи, чрез увеличаване на относителния дял на откритите и насочени за лечение в предклиничен и ранен стадий, на заболели от рак на маточната шийка и млечната жлеза при жените и колоректален карцином при двата пола, до 30.11.2016 г., на територията на област Кюстендил ще се проведат скринингови изследвания:

-          цитонамазка за откриване на ранни признаци за рак на маточната шийка;

-          мамографски преглед за рак на млечната жлеза при жени;

-          анализ за скрита кръв във фекалиите за рак на дебелото черво и ректума;

         Целеви групи са:

1.за скрининг на рака на маточната шийка: жени на възраст от 25 до 60 години -  2 бр. прегледа;

2.за скрининг на рака на млечната жлеза: 50 до 69 год. възраст – 28 бр. прегледа;

3.за скрининг на рака на дебелото и правото черво: жени и мъже, навършили 50 годишна възраст – 28 бр. прегледа.

Целевите групи по Проекта са известявани, чрез изпращане по пощенски път на покани за явяване на скрининговите прегледи, които могат да бъдат извършени в следните лечебни заведения на територията на област Кюстендил:

ГР.КЮСТЕНДИЛ

1.ЕТ «Д-р Маргарита Исталянова, гр. Кюстендил, ул. «Иларион Ловченски» № 34 за откриване на ранни признаци за рак на маточната шийка;

2. МЦ „ЕВРОМЕД 2010” ЕООД гр. Кюстендил, ул. +Яворов” №6, ет.1 – за рак на млечната жлеза при жени;

 

ГР. ДУПНИЦА

1.           СМДЛ – «Рентгенов кабинет Поли Кукушева», гр. Дупница, ул. «Солун» № 4 - за рак на млечната жлеза при жени;

2.           МЦ «Св.Ив.Рилски» ЕООД гр. Дупница, ул. «Св.Георги» №2 - за рак на млечната жлеза при жени;

 

За повече информация: www.nsr.mh.government.bg