Ако сте станали свидетели на корупция  в сферата на здравеопазването, можете да подадете сигнал  по следните начини:

1. В пощенските  кутии, находящи се в сградите, намиращи се на следните адреси:
1.1.Град Кюстендил, кв. "Румена войвода", ул. "Тинтява";
1.2.Град Кюстендил, ул. "Пейо Яворов" №6;
1.3.Град Дупница, ул. "Велико Търново" №1;

2. На  e-mail: corruption_rzi@abv.bg ;
3.Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество: (сигнал може да подадете тук)

4.На телефон: 080011323, представляващ безплатна гореща телефонна линия, предназначена за денонощно подаване на сигнали.

5.Чрез форма за сигнали на Интернет страницата на Министерство на здравеопазването


ИЗПРАТИ СИГНАЛ

 

Публичен регистър по чл.35, т.2 и т.4 от ЗПКИОНПИ към 27.02.2019г.

Списък на неподадени декларации в срок