Ако сте станали свидетели на корупция  в сферата на здравеопазването, можете да подадете сигнал  по следните начини:

1. В пощенските  кутии, находящи се в сградите, намиращи се на следните адреси:
1.1.Град Кюстендил, кв. "Румена войвода", ул. "Тинтява";
1.2.Град Кюстендил, ул. "Пейо Яворов" №6;
1.3.Град Дупница, ул. "Велико Търново" №1;
2. На  e-mail: corruption_rzi@abv.bg ;
3.В комисията по превенция и противодействие на корупцията към Министерски съвет на Република България: (сигнал може да подадете тук)
4.На телефон: 080011323, представляващ безплатна гореща телефонна линия, предназначена за денонощно подаване на сигнали.