1. Прессъобщение за обявяване

2. Формуляр за участие в конкурса

3. Регламент

4. Формулар за отчет на дейности в конкурса