1.Писмо на Министерство на здравеопазването с указания

2.Как да изпратим безопасно човешки кръвни проби от съмнителни случаи на Ебола в рамките на една страна с автомобилен, железопътен или морски транспорт

3.Ебола-информация за пътуващите

4.Стъпки за обличане на лично предпазно облекло и поставяне на лични предпазни средства (ЛПС)

5.Стъпки за отстраняване на предпазното облекло и личните предпазни средства (ЛПС)