I.  ИЗДАВАНЕ  НА СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР С РЗОК ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ, ПРИ НЕДОСТАТЪЧНОСТ НА РЕГИСТРИРАНИТЕ ПРАКТИКИ

 

1.Формуляр на заявление за издаване на удостоверение за недостатъчност необходимо за сключване на договор с НЗОК за осъществяване на пакет извънболнична помощ (за една специалност);

 

2.Формуляр на заявление за издаване на удостоверение за недостатъчност необходимо за сключване на договор с НЗОК за осъществяване на пакет извънболнична помощ ( за група специалисти);

 

   II.  ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РЕГИСТРИРАНЕ НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ И ХОСПИСИТЕ И УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ЛЕЧЕБНА ДЕЙНОСТ В МЕДИЦИНСКИТЕ ФАКУЛТЕТИ И ФАКУЛТЕТИТЕ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА НА ВИСШИТЕ МЕДИЦИНСКИ УЧИЛИЩА

 

1.Заявление за регистрация на лечебно заведение за извънболнична помощ и хоспис;

2. Заявление за издаване на удостоверение, относно обстоятелствата вписани в регистъра на лечебните заведения в РЗИ -Кюстендил;

 

 2, 3, 4, 5, 6, 7 , 8, 9, 10 ,11