30 СЕПТЕМВРИ – ЕВРОПЕЙСКИ ДЕН НА СПОРТА В УЧИЛИЩЕ

 

Европейски ден на спорта в училище (ЕДСУ) е ден, посветен на насърчаването на физическата активност сред учениците, като се залага на елемента на забавлението и се изпробват нови видове физическа активност и спорт, за да се повиши усещането за "принадлежност към училището" за всеки участник.

            Основната цел на събитието е да насърчава физическата активност сред учениците в цяла Европа и да включва колкото може повече деца и млади хора, училища и организации. 

 

Проблемът пред който сме изправени

Липсата на физическа активност през последните години приема формата на пандемия. Особено сериозен се оказва проблемът при младите хора и децата. Обездвижването, наред с други нездравословни навици е в пряка връзка с още една епидемия, пред която сме изправени в световен мащаб – затлъстяването. Детското затлъстяване е важно не само защото пълните деца по-често се превръщат в пълни възрастни, а защото вече има достатъчно доказателства за връзката между детското затлъстяване и множество социално значими заболявания при възрастни. Резултатите от последните изследвания на Националния център за обществено здраве и анализи (НЦОЗА) показват, че от 1998 до 2014 година има двойно увеличение на нивото на наднормено тегло и затлъстяване при българските деца

По проведени изследвания  страната ни е на първо място в категорията най-обездвижена нация със 78% неактивни българи и на 6-то място в ЕС по затлъстяване при децата на възраст от 11 до 17 години (Евробарометър 2014).  Само 22% от момчетата и 13% от момичетата имат ежедневна умерена до интензивна физическа активност в продължение на 1 час, съгласно препоръките за поддържане на нормално тегло и добро здраве (данни на НЦОЗА, 2011).

Липсата на физическа активност е фактор за редица заболявания, голяма част, от които в медицинските среди попадат под дефиницията на  хронични незаразни болести (ХНБ) – сърдечно-съдови заболявания, злокачествени новообразувания, хронични респираторни болести и диабет.

Редовната физическа активност води:

·         до 35% по-нисък риск от исхемична болест на сърцето и инсулт

·         до 50% по-нисък риск от диабет тип 2

·         до 50% по-нисък риск от рак на дебелото черво

·         до 20% по-нисък риск от рак на гърдата

·         до 83% по-нисък риск от остеоартрит

·         до 68% по-нисък риск от фрактури на бедрената кост

·         до 30% по-нисък риск от депресия

·         до 30% по-нисък риск от деменция

·         спомага за поддържане на здравословно тегло и форма.

 

Защо е важно училищата да работят за повече физическа активност?

В детската и юношеска възраст се формират навиците, свързани със здравословния начин на живот. Редовната  физическата активност е условие за здраве и  за осигуряване на оптимален растеж и развитие на децата и юношите. Училището има важна задача да изгради позитивно отношение на младите хора към физическата активност да алармира за необходимостта от ежедневната й употреба, както и да насочи родителското внимание към проблема, а именно – 4 от 5 деца в Европа са неактивни!

BG Бъди активен работи за подобряване на качеството живота на хората в България и в частност към децата. Сдружението реализира редица проекти и инициативи, които са насочени към популяризиране на физическата активност за здраве и междусекторното сътрудничество в сферата на образованието, а именно:

·         Европейски ден на спорта в училище, Седмица на физическата активност и спорта и т.н.

·         Проекти – Active School CommunitiesActiveVoice и други.

·         Неформални обучения на учители, дискусии и ресурси по темата „Образование чрез спорт”

           Европейски ден на спорта в училище ще бъде проведен на 30.09.2016 г. В България инициативата се координира от сдружение BG Бъди активен. За да станете част от нея е необходимо: 
ü Да организирате събитие със спортен характер във Вашето училище, да го отчетете чрез прилагане на снимки (минимум 5) и да попълните отчетна таблица.
Допълнителна информацията за начина на регистрация в кампанията и условията за участие ще бъде публикувана на сайта на сдружение BG Бъди активен 
www.bgbeactive.org
През 2015, в Европейския ден на спорта в училище в България, се включиха 231 учебни заведения и 45 000 ученици. Събития бяха проведени в още няколко държави, а инициативата се определя като много успешна на европейско ниво. За 2016 целта на организаторите е да включат още повече европейски страни, както и да се развиват събитията на национално ниво. Европейският ден на спорта в училище е част от кампанията NowWeMOVE, както и от Европейската седмица на спорта.
    ЗАЩО Е ВАЖНА ИНИЦИАТИВАТА?
● Според Националния център по обществено здраве и анализи само 24% от децата достигат препоръчителните нива на физическа активност от 60 минути на ден.
● Голяма част от времето си младите хора прекарват в седнало положение.
● Насърчават се позитивните взаимоотношения между ученика и училището, както и между самите ученици.

Някои от училищата в област Кюстендил предвиждат провеждането на различни инициативи по повод 30 септември, като спортни игри на двора, поход и други.